Jak automatyzować raportowanie w Google Analytics?

modern-technologies-1263422_1280

Uczestnictwo w projekcie eCommerce wymaga częstego przeglądania i analizowania dużej ilości danych, często pochodzących z Universal Analytics. Ich agregacja i prezentacja może zajmować dużo cennego czasu. W jaki więc sposób zautomatyzować raportowanie i ułatwić sobie pracę z danymi?

Wszyscy generują raporty!

Bez względu na stanowisko zajmowane w strukturach firmy eCommerce, wszyscy generują raporty:

 • Specjalista ds. SEO – raporty o ilości i jakości ruchu organicznego oraz np. podstronach, na które użytkownicy trafiali z wyszukiwarki,
 • Specjalista ds. Google AdWords – raporty o ilości i jakości ruchu płatnego, aczkolwiek spektrum wszystkich możliwych raportów (po połączeniu konta Google Analytics z kontem Google Ads) jest ogromne,
 • Specjalista ds. Mediów Społecznościowych – raporty o ilości i jakości ruchu z podziałem na poszczególne serwisy społecznościowe (czy nawet wybrane posty/treści),
 • eCommerce Manager – raporty z punktu widzenia produktów i kategorii produktów lub poszczególnych źródeł odwiedzin,
 • Kierownik działu marketingu – raporty ogólne dotyczące oglądalności i wielkości sprzedaży w serwisie.

Na każdym z tych stanowisk zachodzi konieczność cyklicznego generowania raportów albo mówiąc dosadniej: konieczność wyklikiwania tych samych pól w Universal Analytics, z jedną jedyną zmianą dotyczącą zakresu czasowego raportu.

Dlaczego automatyzacja raportowania Google Analytics jest potrzebna?

 1. Pozwala na zaoszczędzenie czasu

Nawet najszybciej klikający użytkownicy będą wolniejsi od maszyny. Ręczne wygenerowanie jednego raportu nie musi trwać długo. Jednak cykliczność raportowania powoduje, że poświęcony czas kumuluje się. Ponadto, mało kto generuje tylko jeden raport.

2. Minimalizuje liczbę błędów

Zmęczenie, rutyna, brak koncentracji – te czynniki powodują, że w procesie generowania raportów to człowiek jest najsłabszym ogniwem. „Zgubienie” jednej z metryk, przesunięcie zakresów czasowych lub wygenerowanie złego raportu – to najczęściej zdarzające się przypadki. W najlepszym wypadku, czas potrzebny na raportowanie się wydłuża. W najgorszym, doprowadza do podjęcia błędnych decyzji biznesowych. Mechanizmy automatyczne pozbawione są tych wad, dzięki czemu pozwalają na ograniczenie liczby błędów.

 3. Niezawodność

Mechanizmy automatyczne nie mają nagłych spotkań, nie chorują, nie zmieniają pracy. Dzięki czemu są niezawodnepunktualne.

 4. Odciążenie umysłu

Każdy umysł, traktowany jako zasób, podlega pewnym ograniczeniom. Po co zaprzątać go zadaniem tak prozaicznym jak generowanie raportu? Po co pamiętać o listach raportów do wykonania, ich zakresach i terminach? Lepiej skoncentrować swoją uwagę na procesie analizowania i porównywania danych, niż na procesie ich pozyskiwania.

Analiza automatyczna z Google Analytics z wykorzystaniem alertów

Analiza automatyczna to mechanizm monitorujący oglądalność w serwisie, samodzielnie wykrywający istotne statystycznie zjawiska i informujący o nich przy pomocy tzw. alertów. Aktualnie dostępne są trzy rodzaje alertów:

 • Automatyczne alerty witryny – generowane w przypadku wykrycia przez Google Analytics zjawiska wartego odnotowania,
 • Automatyczne alerty AdWords – generowane w przypadku znaczącej zmiany natężenia lub jakości ruchu z Google AdWords,
 • Alerty niestandardowe – generowane w przypadku zmiany zdefiniowanej przez Użytkownika (temat ten będzie omawiany w dalszej części artykułu).

Warto zauważyć, że raporty Analizy automatycznej dostarczają informacji, które wymagałyby przynajmniej kilkukrotnego generowania raportów, a następnie zestawienia ich i porównywania w arkuszu kalkulacyjnym.

Co więcej, i co moim zdaniem jest główną zaletą tego mechanizmu, analiza automatyczna wykrywa wszelkiego rodzaju zmiany i anomalie, które przy standardowym raportowaniu mogłyby zostać niezauważone.

Mechanizm umożliwia analizę danych w oparciu o cztery raporty:

 • Ogółem – raport alertów dla zadanego zakresu dat,
 • W ujęciu dziennym, W ujęciu tygodniowym i W ujęciu miesięcznym – raporty, w których podstawową jednostką czasu, dla której porównywane są dane i ewentualnie generowane alerty to odpowiednio: dzień, tydzień, miesiąc.

Alerty niestandardowe

Jednym z podstawowych mechanizmów automatyzujących pracę z Google Analytics są Alerty niestandardowe. Chociaż nie generują raportów sensu stricto, stanowią bardzo istotny element automatyzacji raportowania. Do niedawna, stanowiły osobny mechanizm, aktualnie są zintegrowane z omawianą wcześniej Analizą automatyczną.

Alerty standardowe pozwalają na błyskawiczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, dlatego warto zdefiniować je dla takich sytuacji jak:

 • liczba Sesji spadnie do 0,
 • liczba Sesji spadnie o 50%,
 • współczynnik odrzuceń przekroczy 50%,
 • współczynnik odrzuceń zwiększy się o 10%,
 • liczba Transakcji spadnie do 0,
 • liczba Transakcji spadnie o 50%,
 • … i wiele, wiele innych (w tym specyficznych dla danego projektu).

Dla Całego ruchu jak i dla najważniejszych Źródeł odwiedzin (w szczególności google/organic oraz wszystkich płatnych).

Automatyzacja raportowania Google Analytics - Digital Hill

Nieocenioną zaletą Alertów niestandardowych jest możliwość zdefiniowania automatycznych powiadomień wysyłanych na e-mail. To dzięki tym powiadomieniom, możemy błyskawicznie podjąć interwencję.

Cykliczne raporty e-mail

Większość raportów może zostać wysłana e-mailem, służy do tego przycisk: Wyślij e-mailem. Po jego kliknięciu uruchamia się prosty kreator.

Na uwagę zasługują szczególnie trzy pola:

 • temat – pozwalający na zdefiniowanie tytułu e-maila z raportem,
 • częstotliwość – pozwalający na zdefiniowanie częstotliwości wysyłania raportów,
 • pole tekstowe (na dole kreatora) – pozwalające na zdefiniowanie treści e-maila, czyli opisu danego raportu.

Ustawiony przez użytkownika zakres dat raportu oraz częstotliwość ustawiona w kreatorze, decydują o tym jakie dane będą się pojawiały w cyklicznych raportach – dodatkowo zyskuje to na znaczeniu  w przypadku wybrania opcji porównywania zakresów czasowych.

Warto zdefiniować automatyczną wysyłkę, dla wszystkich raportów (zarówno standardowych jak i niestandardowych), o których wiadomo, że będą cyklicznie potrzebne. Dzięki temu, w określonym dniu raporty będą czekały w Skrzynce odbiorczej w wybranym przez Użytkownika formacie.

Google Analytics Spreadsheet Add-on

Warto wspomnieć też o ciekawym dodatku do Google Spreadsheets jakim jest Google Analytics Spreadsheet Add-on. Dodatek ten pozwala na wykorzystanie możliwości API Google Analytics, bez konieczności programowania, a dane w przystępny sposób importowane są do arkusza kalkulacyjnego na Google Drive. Następnie można je ściągnąć i zaimportować np. do Excela lub udostępnić innym użytkownikom.

Jedną z funkcji dodatku jest Harmonogram (bardzo prosty w konfiguracji), który aktywuje automatyczne generowanie wcześniej zdefiniowanych raportów.

Źródło: https://developers.google.com/analytics/solutions/google-analytics-spreadsheet-add-on

Sprawne raportowanie Google Analytics dzięki automatyzacji

Automatyzacja znacząco usprawnia i przyśpiesza proces gromadzenia danych, dając więcej czasu i zasobów na ich analizę. W niniejszym artykule omówiliśmy podstawowe, ale nie wszystkie formy automatyzacji raportowania i gromadzenia danych. Na rynku dostępne są rozwiązania związane z gromadzeniem i raportowaniem danych – każdy znajdzie coś dla siebie. Gorąco zachęcam do ich testowania i wykorzystywania.

CEO w Digital Hill - agencji Performance Marketing dla eCommerce z Grupy Unity. Wcześniej COO w agencji interaktywnej Ideacto z Grupy Divante. Posiada kompetencje z zakresu marketingu efektywnościowego oraz strategii handlu internetowego. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu e-marketingu na Uniwersytecie Leona Koźminskiego w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prelegent na wielu branżowych konferencjach i współautor największej polskiej publikacji o eCommerce – Biblii eBiznesu.

Więcej na naszym blogu...

Zobacz wszystkie posty