WROCŁAW
ul. Wagonowa 2 D
53-609 Wrocław
tel. +48 71 757 50 56

POZNAŃ
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
tel. +48 507 012 221

Skontaktuj się z nami

Opowiedz nam o swoim projekcie. 

Fields marked with an * are required
Tekst pomocy
Zapisuję się do newslettera
Tekst pomocy
Tekst pomocy

Digital Hill Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2D, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000319364, kapitał zakładowy w wysokości 1.189 500 zł, NIP 894-29-46-218, REGON 020757354.